fbpx

Študijné programy

LETECTVO POSKYTUJE NOVÉ PERSPEKTÍVY

Špičkové technológie a vysoké nároky na organizáciu leteckej prevádzky vyžadujú, aby aj kvalita ľudí pracujúcich v oblasti letectva bola vysoká. Letecká fakulta prijíma na vybrané študijné odbory len záujemcov, ktorí vyhovujú náročným zdravotným a psychofyziologickým kritériám. U všetkých študentov rozvíja také cenné pracovné vlastnosti, ako sú dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť a morálne a vôľové vlastnosti, ako je odvaha, čestnosť a vytrvalosť. Tieto kvality sú cenným bonusom, ktorý si môže študent Leteckej fakulty odniesť do praxe a ďalšieho života.
Je overené a mnoho leteckých odborníkov to dokazuje, že študovať leteckú problematiku a pracovať v oblasti letectva poskytuje človeku možnosť iného pohľadu na svet. A to nielen pre lietajúci personál, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú okolo lietadiel, so zabezpečovacou technikou a na letiskách. V letectve pracujú ľudia, v ktorých je kus romantiky, túžby odpútať sa od zeme a pozrieť sa na svet z tretej dimenzie. Táto túžba inšpiruje k snahe byť lepším a potvrdzuje skutočnosť, že ľudstvo nevzlietlo na oblohu silou svalov, ale silou vedomostí.
Vážení uchádzači, prijmite teda pozvanie na palubu lietadla zvaného LETECKÁ FAKULTA Technickej univerzity v Košiciach a absolvujte s nami úspešný a zaujímavý let! Kvalitný vedecko-pedagogický zbor, tradície letectva v Košiciach, ale i celosvetovo narastajúci význam leteckej dopravy vytvárajú viac ako perspektívnu „vzletovú dráhu“ pre vaše štúdium a uplatnenie sa doma i v zahraničí!

 

Priebeh vysokoškolského štúdia

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.