Satelit GRBAlpha

Cieľ projektu:

GRBAlpha je medzinárodný projekt druhej slovenskej družice, tzv. CubeSat kategórie 1U, o rozmeroch 10 cm na každej hrane. Cieľom družice je skúmanie gama zábleskov vo vesmíre, ktoré vznikajú pri zrážkach neutrónových hviezd, alebo pri gravitačnom zrútení veľmi hmotných, rýchlo rotujúcich hviezd. Zrážky neutrónových hviezd sú aj zdrojom gravitačných vĺn, ktoré sú jedným z najvýznamnejších fyzikálnych objavov desaťročia. Ak prebehne všetko podľa plánov a satelit bude správne pracovať, GRBAlpha sa môže zapísať do dejín ako prvý CubeSat, ktorý deteguje gama záblesky. Dlhodobým cieľom je mať na obežnej dráhe flotilu CubeSatov, ktoré by monitorovali celú oblohu za účelom zachytenia každého gama záblesku.

 

Cesta do vesmíru:

Podľa pôvodného plánu mal satelit letieť do vesmíru už 31. júla 2020, medzičasom sa však situácia zmenila. Štart nosnej rakety spoločnosti GK Launch Services, Sojuz-2.1a z Bajkonuru, prebehne až v  novembri 2020. Získanie druhého miesta na medzinárodnej súťaži vo Washingtone o vypustenie cubesatu spomenutou spoločnosťou zabezpečila redukciu ceny vypustenia satelitu o 75%. Zvyšnú sumu nám pomohli zafinancovať naši partneri MSM GROUP s.r.o. a DECENT Group a.s.

 

Zapojené inštitúcie:

Na projekte sa podieľa viacej domácich aj zahraničných inštitúcií:

  • Letecká fakulta TUKE
  • Spacemanic s.r.o.
  • Konkoly Observatory (Maďarsko)
  • Eötvös Loránd University (Maďarsko)
  • Hiroshima University (Japonsko)
  • Nagoya University (Japonsko)
  • Masarykova univerzita (Česká republika)

Slovenskí partneri sú zodpovedný za konštrukciu satelitu, zabezpečenie komunikácie a riadenie misie. Maďarskí partneri dodávajú srdce misie GRBAlpha – vedecký experiment, ktorý vznikal za úzkej spolupráce s japonskými univerzitami.

 

Úlohy partnerov:

Letecká fakulta TUKE v projekte vystupuje ako koordinátor projektových činností s cieľom úspešného dodania satelitu poskytovateľovi vypustenia satelitu GK Launch Services v novembri 2020. V rámci projektu sa ďalej na pôde Leteckej fakulty pripravuje jedinečné režimové pracovisko s kontrolovaným vnútorným prostredím pre vývoj, testovanie a kompletizáciu citlivej elektroniky pre aplikácie v letectve a vesmíre. Zároveň sa plánuje vybudovanie komunikačnej stanice pre riadenie misie družice GRBAlpha a prenos dát vedeckého experimentu. Rovnako sa pripravuje experiment zabezpečenia a ochrany kľúčových dát pre riadenie misie. V príprave a konštrukcii platformy satelitu Letecká fakulta úzko spolupracuje s Jakubom Kapušom a jeho tímom odborníkov, ktorí mnohí pôsobili aj v projekte prvej slovenskej družice.

Vedeckú časť projektu, ktorou je takzvaný GRB (Gamma-Ray Burst) detektor, ktorý vyvíja maďarský astronomický ústav Konkoly v spolupráci s vedeckou skupinou astrofyzika Norberta Wernera. Súčasťou vývoja a testovania prvotného dizajnu detektora boli aj japonské inštitúcie – Univerzita Nagoyi a Univerzita v Hirošime.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.