fbpx

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov Leteckej fakulty je jedným z hlavných výstupov ich vedecko-výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Prehľad publikácií a ohlasov jednotlivých pracovníkov je možné vyhľadať v systéme evidencie publikačnej činnosti TU Košice – EPC TU Univerzitnej knižnice: https://epc.lib.tuke.sk/.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.