Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov Leteckej fakulty je jedným z hlavných výstupov ich vedecko-výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Prehľad publikácií a ohlasov jednotlivých pracovníkov je možné vyhľadať v systéme evidencie publikačnej činnosti TU Košice – EPC TU Univerzitnej knižnice: https://epc.lib.tuke.sk/.
Publikačná činnosť LF TUKE – vyhľadávanie v katalógu

Publikačná činnosť katedier:
Katedra avioniky
Katedra leteckého inžinierstva
Katedra letovej prípravy
Katedra leteckej technickej prípravy
Katedra manažmentu leteckej prevádzky

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.