Vedecko-výskumné pracoviská

Výskumná činnosť patrí ku kľúčovým aktivitám Leteckej fakulty. Rozvoj kvalitného základného a aplikovaného výskumu je strategickou prioritou fakulty a súčasne aj nevyhnutnou podmienkou pre uskutočňovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania univerzitného typu. Úroveň vedeckej práce a výskumnej činnosti na vysokých školách je hlavným kritériom ich hodnotenia, z čoho pramení ich význam.

K najvýznamnejším vedecko-výskumným a odborným pracoviskám na Leteckej fakulte v súčasnosti patria:

 • Laboratórium aerodynamických tunelov
 • Laboratórium aplikovanej fyziky
 • Letiskové vývojové a školiace centrum
 • Laboratórium inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov
 • Výskumno-vzdelávacie centrum lietadlovej anténnej techniky
 • Laboratórium prístrojových a elektronických systémov lietadiel
 • Pracovisko merania profesionálnej pripravenosti leteckých operátorov
 • Laboratórium komunikačných a navigačných systémov
 • Výpočtové a dizajnové laboratórium avionických systémov
 • Pracoviská na nácvik postupov údržby lietadiel
 • Výpočtové a projekčné laboratórium lietadiel
 • Laboratóriá magnetometrie a senzoriky
 • Pracovisko testovania a kalibrácie 3D senzorov
 • Pracovisko špeciálnej tenzometrie
 • Laboratórium elektrotechniky
 • Pracovisko bezpilotných systémov UAV
 • Laboratórium diagnostiky a tribologie
 • Projekčné pracovisko CAD/CAM/CAE
 • Pracovisko letových simulátorov
 • Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí dopravy a dopravnej infraštruktúry
 • Pracovisko na výskum ľudskej výkonnosti v leteckých profesiách
 • Pracovisko riadenia letovej prevádzky
Vedecko výskumná činnosť katedier

KATEDRA LETECKÉHO INŽINIERSTVA

KATEDRA LETECKEJ TECHNICKEJ PRÍPRAVY

KATEDRA AVIONIKY

KATEDRA LETOVEJ PRÍPRAVY

KATEDRA MANAŽMENTU LETECKEJ PREVÁDZKY

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.