Vedecko-výskumné pracovisko Katedry avioniky

Hlavnými oblasťami výskumu Katedry avioniky sú:

  • lietadlové anténne systémy,
  • inteligentné kybernetické systémy lietadiel,
  • zvyšovanie presnosti navigačných parametrov,
  • mnohorozmerné systémy s robustným regulátorom.

Vybavenie Laboratória lietadlovej anténnej techniky:

  • kompaktná útlmová komora s príslušným prístrojovým vybavením pre meranie parametrov antén do hodnoty 10GHz,
  • špeciálne vybavenie komory umožňuje merať a vyhodnocovať priestorové vyžarovacie charakteristiky antén, umiestnené na modeloch lietadiel, vrtuľníkov, prípadne na iných dopravných prostriedkoch,
  • využitím vhodného programového vybavenia je možné namerané a programovo spracované výsledky priestorových charakteristík vizualizovať a vzájomne porovnávať.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.