Vedecko-výskumné pracovisko Katedry letovej prípravy

Katedra letovej prípravy sa v oblasti výkumu zameriava na:

  • výskum v oblasti konštruovania a optimalizovania tratí konečného priblíženia na letiskách s rôznou navigačnou infraštruktúrou,
  • výskum v oblasti implementácie nových technológií, pracovných postupov a bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z celoeurópskeho projektu “Jednotné európske nebo (SESAR)” v prostredí riadenia letovej prevádzky,
  • výskum v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy.

Využitie trenažérov pre výskumné účely v oblasti bezpečnosti letovej prevádzky pri priblížení pristátí lietadiel na letiskách, ktoré nie sú vybavené výkonnými pozemnými rádionavigačnými zariadeniami.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.