Vedecko-výskumné pracovisko Katedry leteckej technickej prípravy

Výskum Katedry leteckej technickej prípravy je zamerany na výskum, vývoj a aplikáciu snímačov na báze magnetických mikrodrôtov, na aplikačnú vektorovú magnetometriu, na vplyv nových spôsobov úpravy spekaných materiálov na ich tribologické vlastnosti.

Katedra je bázou pre pre výskum, vývoj, konštruovanie, testovanie a aplikácie bezpilotných prostriedkov.

Laboratóriá katedry

Laboratórium senzoriky L21

Snímače na báze magnetických mikrodrôtov – vybavené vlastnými realizovanými bezkontaktnými snímačmi pre monitorovanie stavu a namáhania tzv. „smart“ materiálov.

Laboratórium aplikovanej magnetometrie L16

Vektorová magnetometria – priemyselné a laboratórne systémy s pôvodnými senzormi, metódami merania, inteligentného spracovania a vizualizácie signálov.

Laboratórium diagnostiky L15

Testovanie odolnosti materiálov voči kontaktnej únave- vybavené zariadeniami AXMAT a R-MAT umožňujúcimi testovanie materiálov na kontaktnú únavu v axiálnom a radiálnom smere.

Letecké bezpilotné systémy

Testovanie senzoriky bezpilotných prostriedkov – vybavené zariadeniami na testovanie MEMS akcelerometrov, gyroskopov a magnetometrov.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.