Výskumné pracovisko Katedry manažmentu leteckej prevádzky

Hlavnou náplňou výskumu Katedry manažmentu leteckej pravádzky sú:

  • analýzy a modelovanie činnosti letectva,
  • analýzy kapacitných problémov leteckej prevádzky,
  • analýzy efektívnosti prevádzky leteckej techniky,
  • vytváranie funkčných modelov leteckých podnikov,
  • prognózy rozvoja leteckých spoločností a letísk,
  • optimalizácia organizačných štruktúr leteckých spoločností a letísk,
  • skúmanie bezpečnostných aspektov v rámci leteckého výcviku pilotných, študentov LF,
  • výskum v oblasti praktickej prípravy študentov RLP so zameraním na bezpečnosť leteckej prevádzky.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.