Výzvy na predkladanie projektov

VEGA
http://www.minedu.sk/aktualne-informacie-a-pokyny-pre-veducich-projektov-vega/

KEGA
http://www.minedu.sk/aktualne-informacie-a-pokyny-pre-veducich-riesitelov-projektov-kega/

APVV
http://www.apvv.sk

HORIZONT 2020
http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/home/sk/horizont-2020/aktuality

Výskumná agentúra (bývalé ASFEU)
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk

Štrukturálne fondy
http://www.minedu.sk/193-sk/strukturalne-fondy-eu

OP Výskum a inovácie
https://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/
https://www.opvai.sk/vyzvy/harmonogramy-vyziev/
https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/

Aktuálna výzva
https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2016-1-2-1-01

OP Ľudské zdroje
https://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/
https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-pre-prioritnu-os-1-vzdelavanie-na-rok-2016/

ERASMUS+
http://web.saaic.sk/erasmusplus/site/index.php?sw=41&submenu=2

Visegrad Fund
http://visegradfund.org/home

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), zriadená na podporu H2020, zverejňuje výzvy na linku:
http://slord.sk/sk/vyzvy.html?page_id=450
http://slord.sk/sk/podujatia-slord.html?page_id=1987
http://slord.sk/sk/mobilita-stipendia.html?page_id=2250

Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN
https://webadm.minedu.sk/program-na-podporu-spoluprace-s-vyskumnymi-skupinami-v-srn/

Podpora z nemeckej strany (DAAD)
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57200144

ďalšie zaujímavé linky
http://h2020.cvtisr.sk/sk/vyzvy/zoznam-vyziev.html?page_id=2138
http://nptt.cvtisr.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.