Legislatíva fakulty

Legislatíva Leteckej fakulty:

Výročné správy / Annual Report


Legislatíva výberových konaní na TUKE:


Legislatíva Technickej univerzity:

Legislatíva štúdia Technickej univerzity

Legislatíva Technickej univerzity v Košiciach obsahuje vnútorné predpisy, ktoré sú vydané podľa § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou legislatívy je aj Dokumentácia systému manažérstva kvality vydaná v súlade s normou EN ISO 9001:2015 a s certifikátom systému manažérstva kvality v oblasti Zabezpečovanie procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni vysokej školy. Táto časť legislatívy je prístupná len pre zamestnancov univerzity a pre verejnosť je jej zoznam uvedený v časti Slobodný prístup k informáciám.


Vysoké školstvo - legislatíva/odkazy:

Aktuálne informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: