Pre verejnosť

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Profesor

Display portlet menu
Back to notices

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Profesor

Open Positions

Zobraziť pozície

Uzávierka výberového konania je: 4.10.2021


Kontakt:
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Personálny referát
Rampová 7, 041 21 Košice

Personálny referát:
Ing. Viera Jachymec Foľková
Tel.: +421 55 602 6105, +421 918 717 452
E-mail: viera.jachymec.folkova@tuke.sk, pr.lf@tuke.sk
 

Legislatíva výberových konaní na TUKE:

Formuláre (prílohy) k žiadosti: