Pre verejnosť

Pokyny pre študentov Bc. a Ing. štúdia k zápisu predmetov a štúdiu pre AR 2021/2022

Display portlet menu
Back to notices

Pokyny pre študentov Bc. a Ing. štúdia k zápisu predmetov a štúdiu pre AR 2021/2022

News

Milé študentky, milí študenti,

na odkazoch nižšie nájdete pokyny k zápisu predmetov, k zápisu na štúdium a odporúčané študijné plány Leteckej fakulty:

Pokyny pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia k zápisu predmetov a k zápisu na štúdium platné pre akademický rok 2021/2022

Zobraziť pokyny

Odporúčané študijné plány Leteckej fakulty TUKE pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia platné pre akademický rok 2021/2022

Zobraziť plány