For the Public

Nová riaditeľka dlhoročného partnera ALES a.s. na oficiálnej návšteve

Display portlet menu
Back to notices

Nová riaditeľka dlhoročného partnera ALES a.s. na oficiálnej návšteve

News

Pri príležitosti finalizácie rekonštrukcie výcvikového strediska riadiacich letovej prevádzky dekan Leteckej fakulty spoločne so zástupcami Katedry letovej prípravy privítal riaditeľku spoločnosti ALES a.s. - Katarínu Galajdovú. Sme radi, že dlhoročná spolupráca pri využívaní systému LETVIS pre riadenie letovej prevádzky bude pokračovať. Naši študenti takto majú možnosť získať praktické zručnosti a znalosti priamo počas štúdia.