Pre verejnosť

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom

Display portlet menu
Back to notices

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom

Events

Má Tvoja práca biznis potenciál? Prináša nové riešenie, ktoré môže nájsť praktické uplatnenie? Veríš svojej práci a chceš aj Ty vstúpiť medzi podnikateľskú elitu? Alebo chceš ponúknuť svoje inovatívne riešenie potenciálnym záujemcom?


ÚVP Technicom Ti s tým pomôže! Ponúka Ti príležitosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu študentskú záverečnú prácu „TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA“.


Prihlásiť sa do súťaže môže každý, kto v školskom roku 2021/2022 úspešne obhájil svoju bakalársku prácu (Bc.), diplomovú prácu (DP) alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia (PhD.) na Technickej univerzite v Košiciach v termíne do 30.6.2022.


Viac informácií o súťaži a registračný formulár nájdeš na:

Viac info