Pre verejnosť

Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom štúdia v LS 2020/2021

Display portlet menu
Back to notices

Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom štúdia v LS 2020/2021

News

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2020/21.

Viac info

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 26.10.2020 fakultnému koordinátorovi Lucii Melníkovej mailom na adresu: lucia.melnikova@tuke.sk