Pre verejnosť

Pozvaná prednáška Honeywell

Display portlet menu
Back to notices

Pozvaná prednáška Honeywell

News

Výuku v letnom semestri sme pre študentov štvrtého a piateho ročníka programu Letecké a kozmické inžinierstvo odštartovali pozvanou prednáškou Ing. Miroslava Laššáka, PhD. zo spoločnosti Honeywell HTS, Flight Management & Controls. 

V rámci prednášky bola v krátkosti predstavená samotná spoločnosť a oblasti, v ktorých pôsobí. Odborná časť bola venovaná systémom elektro-impulzného riadenia moderných dopravných lietadiel, s ktorým sa študenti už stretli v predmete Digitálne technológie lietadiel a podrobnejšie sa im budú venovať v predmete Kybernetické systémy lietadiel.

Týmto sa chceme ešte raz poďakovať Ing. Laššákovi, že si našiel čas a priestor prihovoriť sa našim študentom.