Pre verejnosť

Výskum, vývoj a inovácie na Slovensku – kde leží náš potenciál?

Display portlet menu
Back to notices

Výskum, vývoj a inovácie na Slovensku – kde leží náš potenciál?

News

Na Slovensko sa v súčasnosti pozerá ako na európskeho lídra vo výrobe automobilov. V dnešných dňoch často počujeme o budúcnosti našej krajiny, ktorá je hlavne v rozvoji priemyslu s vysokou pridanou hodnotou a investícií, najmä do výskumu a vývoja inovatívnych technológií. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu nedávno vydala publikáciu, kde predstavila existujúce ako aj perspektívne oblasti slovenského výskumu a vývoja. Sme poctený, že medzi vybranými fakultami najväčších univerzít na Slovensku si našla svoje miesto aj Letecká fakulta.   

Publikáciu nájdeš tu