Pre verejnosť

STEAM – Radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky

Display portlet menu
Späť na oznamy

STEAM – Radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky

Aktuality

Milé študentky, milí študenti!

Na základe iniciatívy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v​rámci ktorej sa Slovensko zapojilo do projektu STEAM, zastrešovaného Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, sa koná prieskum formou dotazníka, ktorého cieľom je zistiť úroveň informovanosti obyvateľov o ​problematike radónu.

Zobraziť dotazník