Pre verejnosť

Predstavujeme výročnú publikáciu 15 ROKOV LETECKEJ FAKULTY

Display portlet menu
Back to notices

Predstavujeme výročnú publikáciu 15 ROKOV LETECKEJ FAKULTY

News

Všetkým, ktorí tvorili dejiny Leteckej fakulty, ale aj všetkým našim priateľom, partnerom a podporovateľom sa na známosť dáva, že práve vzlieta nová výročná publikácia našej Leteckej fakulty.

15 rokov letu Leteckej fakulty akademickým svetom sa autorský kolektív snažil popísať, ale aj zobraziť na takmer 500 plnofarebných stranách a viac ako 800 fotografiách.

Ako to bolo, keď fakulta začínala svoj let, kto tvoril a tvorí jej letovú posádku, ako fakulta zvládala prekonávanie turbulencií počas jej histórie v oblasti každodenného pedagogického procesu, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a ako zvýšila fakulta svoju letovú rýchlosť predovšetkým v posledných štyroch rokoch jej existencie. Aj o tom všetkom, ale nielen o tom, je letecký príbeh našej fakulty zachytený na stránkach našej výročnej publikácie. Nechýbajú samozrejme ani zaujímavé momenty zo študentského, ale aj bohatého kultúrno-spoločenského života fakulty od jej vzniku.

Záver publikácie tvorí zoznam kompletnej študentskej posádky, ktorá úspešne zvládla let štúdiom a aj tým tvorila históriu fakulty jedinečnej svojho druhu nielen na slovenskom, ale aj stredoeurópskom akademickom leteckom nebi.

Výročnú publikáciu „15 ROKOV LETECKEJ FAKULTY“ si môžete zakúpiť na dekanáte Leteckej fakulty, č.d.: 018, alebo objednať na e-mailovej adrese zdenka.sutakova@tuke.sk za cenu 15.- Eur + poštovné a balné.