Pre verejnosť

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu LF

Display portlet menu
Back to notices

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu LF

Events

Akademický senát LF TUKE na svojom zasadnutí dňa 9. novembra 2020 prerokoval a schválil svojím uznesením č. 24/2020 Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS LF TUKE a vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Leteckej fakulty TU v Košiciach na 7. decembra 2020.

Podrobné informácie

Zoznam kandidátov

Zloženie volebnej komisie

Zoznam voličov Bc. štúdia

Zoznam voličov Ing. štúdia

Zoznam voličov PhD. štúdia