Študenti

Informácie o štúdiu

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach pripravuje svojich študentov podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie. Študenti majú možnosť zdokonaľovať svoje zručnosti v rámci kurzov, ktoré je možné absolvovať vo fakultnej organizácii schválenej pre výcvik riadiacich letovej prevádzky ATCO TO a absolvovať skúšky znalostí v organizácii schválenej podľa Časti 147 pre výcvik personálu údržby lietadiel. Absolvovaním uvedených kurzov a skúšok sa výrazne rozširuje možnosť uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

Absolventi Leteckej fakulty nachádzajú pracovné uplatnenie v leteckých spoločnostiach a inštitúciách aj v organizáciách zaoberajúcich sa výrobou, údržbou a opravou leteckej a zabezpečovacej techniky. Ich vzdelanie im vytvára predpoklady aj na uplatnenie sa v manažérskych, elektrotechnických, strojárskych a počítačových firmách, v automobilovom priemysle, vo verejnej a štátnej správe, vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR, v oblasti zahraničného obchodu a pod.

 

Informácie o štúdiu pre akademický rok 2021/2022

Pre podrobné informácie o štúdiu v akademickom roku 2021/2022 si stiahnite interaktívnu príručku na odkaze nižšie:

Stiahnuť príručku