Fakulta

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Predseda

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., ING-PAED IGIP

Členovia

Ing. Stanislav Ďurčo, PhD.

doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.

Ing. Sebastián Makó

Bc. Natália Gecejová

Karin Virosteková