Fakulta

Vedecká rada

Interní členovia

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP
Predseda vedeckej rady

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP
Podpredseda vedeckej rady

doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD., mim. prof.

prof. Ing. Josef Blažek, CSc.

doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing.Paed.IGIP

prof. Ing. Milan Džunda, CSc.

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing.Paed.IGIP

Ing. Peter Kaľavský, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M

doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.

doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.

doc. Ing. Karol Semrád, PhD.

doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, LL.M

Externí členovia

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
Silesian University of Technology

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Peter Klamo
Člen stálej komisie Rady vlády SR pre VTI

Pavol Hudák, MSc.
Dopravný úrad

 

Uznesenia pre rok 2021:

Uznesenia pre rok 2020:

Uznesenia pre rok 2019:

Uznesenia pre rok 2018:

Legislatíva: