Fakulta

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Slovo dekana

Filozofia letectva je otvorená. Neustále sa rozvíja na základe dynamicky sa meniacej leteckej praxe a ako prvé by malo reagovať letecké vzdelávanie.

Stanislav Szabo

Vedecká rada

Vedecká rada Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobí v tomto zložení:

Interní členovia

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M
Predseda vedeckej rady

doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M
Podpredsedníčka vedeckej rady

prof. Ing. František Adamčík, CSc.

doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.

prof. Ing. Josef Blažek, CSc.

doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, LL.M, MPH

prof. Ing. Milan Džunda, CSc.

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.

Dr.h.c prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.

Ing. Peter Kaľavský, PhD.

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP

doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP

doc. Ing. Václav Moucha, CSc.

doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.

doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.

doc. Ing. Karol Semrád. PhD.

doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.

Externí členovia

Prof. PŚ, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, PhD.
Silesian University of Technology, Gliwice

prof. Ing. Zděnek Dvořák, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA., LL.M
Univerzita Karlova, Praha

doc. dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof.nadzw.
Polytechnika Sliezska v Katowiciach

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahú, Praha

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Univerzita Pardubice

Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Blažej Zaujec
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava

 

Plánovaný termín ďalšieho rokovania Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE:  12. novembra 2020

Uznesenia pre rok 2020:

Uznesenia pre rok 2019:

Uznesenia pre rok 2018:

Legislatíva: