Fakulta

Kolégium dekana

Členovia Kolégia dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP
Dekan Leteckej fakulty

prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP
Prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie

M.Eng. Ing. Marek Košuda, PhD.
Prodekan pre rozvoj

Ing. Peter Čokina
Tajomník Leteckej fakulty

Ing. Jozef Galanda, PhD., Ing.Paed.IGIP
Predseda AS LF

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúca Katedry leteckej technickej prípravy

prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Vedúci Katedry avioniky

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúci Katedry leteckého inžinierstva

doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.
Vedúci Katedry letovej prípravy

doc. Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúci Katedry manažmentu leteckej prevádzky

 

 

Členovia rozšíreného Kolégia dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., mim. prof.
Poradca dekana pre vonkajšie vzťahy

doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M.
Poradkyňa dekana pre oblasť projektov a akreditácie

Dr.h.c prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
Predseda Odborovej komisie Doprava LF TUKE

PhDr. Anna Čekanová, PhD.
Poradkyňa dekana pre jazykovú prípravu