Uchádzači

Kadet Akadémie ozbrojených síl

Display portlet menu

Kadet Akadémie ozbrojených síl

Postup pre záujemcov o štúdium na Leteckej fakulte TUKE vo funkcii kadet Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Záujemcovia o štúdium na LF TUKE ako kadeti AOS, ktorí podajú len elektronickú prihlášku na vysokoškolské štúdium si musia dopísať do životopisu Kadet AOS a číslo a názov požadovanej vojenskej špecializácie.

 

1. stupeň – Postup prijatia Bc LF kadet AOS 2023/2024

2. stupeň – Postup prijatia Ing LF kadet AOS 2023/2024