Študenti

Rozvrhy

Rozvrhy na zimný semester AR 2020/2021

Rozdelenie do skupín

Bc. Bc-MLD-D-1
Bc-MLD-D-2
Bc-RLD-D-3
Ing. Ing-MLD-D-1
Ing-RLD-D-2 (+KAOS)

Bc.

Pilot Bc-P-1  (zmena 29.9.)
Bc-P-2
Bc-P-3
Riadenie letovej prevádzky Bc-RLP-1  (zmena 29.9.)
Bc-RLP-2 (zmena 23.9.)
Pracovník riadenia letovej prevádzky Bc-PRLP-3
Manažérstvo leteckej dopravy Bc-MLD-D-1 (zmena 13.11.)
Bc-MLD-D-2 (zmena 13.11.)
Bc-MLD-D-SP-1 (zmena 25.9.)
Bc-MLD-D-SP-2 (zmena 25.9.)

Riadenie leteckej dopravy

Bc-RLD-D-3 (zmena 13.11.)
Bc-RLD-D-SP-3 (zmena 25.9.)
Air Transport Management Bc-ATM-D-2 (updated 25.9.)
Bc-ATM-D-3
Letecká a kozmická technika Bc-LKT-1
Bc-LKT-2
Bc-LKT-3  (zmena 30.9.)

Ing.

Manažérstvo leteckej dopravy Ing-MLD-D-1 (zmena 13.11.)
Ing-MLD-D-SP-1 (zmena 25.9.)

Riadenie leteckej dopravy

Ing-RLD-D-2 (zmena 25.9.)
Ing-RLD-D-SP-2 (zmena 25.9.)
Letecké a kozmické inžinierstvo Ing-LAKI-1
Ing-LAKI-2
Prevádzka lietadiel Ing-PL-2 (zmena 23.9.)