Študenti

Rozvrhy

Rozvrhy na letný semester AR 2020/2021

Rozdelenie do skupín

Bc. Bc-MLD-D-1
Bc-MLD-D-2
Bc-RLD-D-3
Ing. Ing-MLD-D-1

Bc.

Pilot Bc-P-1 (zmena 4.3.2021)
Bc-P-2
Bc-P-3
Riadenie letovej prevádzky Bc-RLP-1
Bc-RLP-2
Pracovník riadenia letovej prevádzky Bc-PRLP-3
Manažérstvo leteckej dopravy Bc-MLD-D-1
Bc-MLD-D-2
Bc-MLD-D-SP-1
Bc-MLD-D-SP-2

Riadenie leteckej dopravy

Bc-RLD-D-3
Bc-RLD-D-SP-3
Air Transport Management Bc-ATM-D-2
Bc-ATM-D-3
Letecká a kozmická technika Bc-LaKT-1
Bc-LaKT-2
Bc-LaKT-3
Aerospace Technology Bc-LaKT-1-EN

Ing.

Manažérstvo leteckej dopravy Ing-MLD-D-1
Ing-MLD-D-SP-1
Ing-MLD-D-SP-2

Riadenie leteckej dopravy

Ing-RLD-D-2
Ing-RLD-D-SP-2
Air Transport Management Ing-ATM-D-1
Letecké a kozmické inžinierstvo Ing-LaKI-1
Ing-LaKI-2
Prevádzka lietadiel Ing-PL-2