Študenti

Rozvrhy

Rozvrhy na zimný semester AR 2022/2023

Rozdelenie do skupín

Bc. Bc-Pilot-1
Bc-MLD-D-1
Ing. Ing-MLD-D-1

Bc.

Pilot Bc-Pilot-1 (zmena 23.9.2022)
Bc-Pilot-2 (zmena 23.9.2022)
Bc-Pilot-3 (zmena 23.9.2022)
Manažérstvo leteckej dopravy Bc-MLD-1
Bc-MLD-2
Bc-MLD-3 (zmena 23.9.2022)
Bc-MLD-3-Sp
Bc-MLD-1-Ex
Bc-MLD-2-Ex
Bc-MLD-3-Ex
Air Transport Management Bc-ATM-2 (zmena 18.10.2022)
Letecká a kozmická technika Bc-LaKT-1 (zmena 22.9.2022)
Bc-LaKT-2 (zmena 22.9.2022)
Bc-LaKT-3 (zmena 22.9.2022)
Aerospace Technology Bc-AT-1
Bc-AT-3 (zmena 22.9.2022)

Ing.

Manažérstvo leteckej dopravy Ing-MLD-1
Ing-MLD-2 (zmena 20.9.2022)
Ing-MLD-1-Ex
Ing-MLD-2-Ex (zmena 22.9.2022)
Ing-MLD-3-Ex
Letecké a kozmické inžinierstvo Ing-LaKI-1 (zmena 22.9.2022)
Ing-LaKI-2 (zmena 22.9.2022)

Erasmus

Timetable: Erasmus schedule