Študenti

Skratky pre označenie študijných skupín na Leteckej fakulte

Display portlet menu

Skratky pre označenie študijných skupín na Leteckej fakulte

Nové študijné programy

Stupeň štúdia

Jazyk štúdia

Forma štúdia

Študijná skupina

Skratka

1.
Slovenský
Denná
Pilot, 1. ročník Bc-Pilot-1
Pilot, 2. ročník Bc-Pilot-2
Pilot, 3. ročník Bc-Pilot-3
1.
English
Full-time
Pilot, 1st year Bc-Pilot-1-En
Pilot, 2nd year Bc-Pilot-2-En
Pilot, 3nd year Bc-Pilot-3-En
1.
Slovenský
Denná
Riadenie letovej prevádzky, 1. ročník Bc-RLP-1
Riadenie letovej prevádzky, 2. ročník Bc-RLP-2
Riadenie letovej prevádzky, 3. ročník Bc-RLP-3
1.
English
Full-time
Air Traffic Control, 1st year Bc-ATC-1
Air Traffic Control, 2nd year Bc-ATC-2
Air Traffic Control, 3nd year Bc-ATC-3
1.
Slovenský
Denná
Manažérstvo leteckej dopravy, 1. ročník Bc-MLD-1
Manažérstvo leteckej dopravy, 2. ročník Bc-MLD-2
Manažérstvo leteckej dopravy, 3. ročník Bc-MLD-3
1.
Slovenský
Externá
Manažérstvo leteckej dopravy, 1. ročník Bc-MLD-1-Ex
Manažérstvo leteckej dopravy, 2. ročník Bc-MLD-2-Ex
Manažérstvo leteckej dopravy, 3. ročník Bc-MLD-3-Ex
Manažérstvo leteckej dopravy, 4. ročník Bc-MLD-4-Ex
1.
English
Full-time
Air Transport Management, 1st year Bc-ATM-1
Air Transport Management, 2nd year Bc-ATM-2
Air Transport Management, 3nd year Bc-ATM-3
1.
English
External
Air Transport Management, 1st year Bc-ATM-1-Ex
Air Transport Management, 2nd year Bc-ATM-2-Ex
Air Transport Management, 3nd year Bc-ATM-3-Ex
Air Transport Management, 4nd year Bc-ATM-4-Ex
1.
Slovenský
Denná
Letecká a kozmická technika, 1. ročník Bc-LaKT-1
Letecká a kozmická technika, 2. ročník Bc-LaKT-2
Letecká a kozmická technika, 3. ročník Bc-LaKT-3
1.
English
Full-time
Aerospace Technology, 1st year Bc-AT-1
Aerospace Technology, 2nd year Bc-AT-2
Aerospace Technology, 3nd year Bc-AT-3
2.
Slovenský
Denná
Manažérstvo leteckej dopravy, 1. ročník Ing-MLD-1
Manažérstvo leteckej dopravy, 2. ročník Ing-MLD-2
2.
English
Full-time
Air Transport Management, 1st year Ing-ATM-1
Air Transport Management, 2nd year Ing-ATM-2
2.
Slovenský
Denná
Letecké a kozmické inžinierstvo, 1. ročník Ing-LaKI-1
Letecké a kozmické inžinierstvo, 2. ročník Ing-LaKI-2
2.
English
Full-time
Aerospace Engineering, 1st year Ing-AE-1
Aerospace Engineering, 2nd year Ing-AE-2

 

Staré študijné programy

Stupeň štúdia

Študijná skupina

Skratka

1. Avionické systémy, 1. ročník Bc-AS-1
Avionické systémy, 2. ročník Bc-AS-2
Avionické systémy, 3. ročník Bc-AS-3
1. Pracovník riadenia letovej prevádzky, 1. ročník Bc-PRLP-1
Pracovník riadenia letovej prevádzky, 2. ročník Bc-PRLP-2
Pracovník riadenia letovej prevádzky, 3. ročník Bc-PRLP-3
1. Prevádzka lietadiel, 1. ročník Bc-PL-1
Prevádzka lietadiel, 2. ročník Bc-PL-2
Prevádzka lietadiel, 3. ročník Bc-PL-3
1. Profesionálny pilot, 1. ročník Bc-PP-1
Profesionálny pilot, 2. ročník Bc-PP-2
Profesionálny pilot, 3. ročník Bc-PP-3
1. Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 1. ročník Bc-RLD-D-1
Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 2. ročník Bc-RLD-D-2
Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 3. ročník Bc-RLD-D-3
1. Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 1. ročník Bc-RLD-ES-1
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 2. ročník Bc-RLD-ES-2
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 3. ročník Bc-RLD-ES-3
1. Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 1. ročník Bc-RLD-EN-1
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 2. ročník Bc-RLD-EN-2
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 3. ročník Bc-RLD-EN-3
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 4. ročník Bc-RLD-EN-4
2. Prevádzka lietadiel, 1. ročník Ing-PL-1
Prevádzka lietadiel, 2. ročník Ing-PL-2
2. Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 1. ročník Ing-RLD-D-1
Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 2. ročník Ing-RLD-D-2
2. Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 1. ročník Ing-RLD-ES-1
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 2. ročník Ing-RLD-ES-2
2. Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 1. ročník Ing-RLD-EN-1
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 2. ročník Ing-RLD-EN-2
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 3. ročník Ing-RLD-EN-3
2. Senzorika a avionické systémy, 1. ročník Ing-SAS-1
Senzorika a avionické systémy, 2. ročník Ing-SAS-2
3. Letecké a priemyselné elektronické systémy, denná forma PhD-LPES-D
Letecké a priemyselné elektronické systémy, externá forma PhD-LPES-E
3. Prevádzka lietadiel, denná forma PhD-PL-D
Prevádzka lietadiel, externá forma PhD-PL-E
3. Riadenie leteckej dopravy, denná forma PhD-RLD-D
Riadenie leteckej dopravy, externá forma PhD-RLD-E