Pre verejnosť

Slovo dekana

Filozofia letectva je otvorená. Neustále sa rozvíja na základe dynamicky sa meniacej leteckej praxe a ako prvé by malo reagovať letecké vzdelávanie.

Stanislav Szabo

Významné osobnosti

doc. RNDr. Eva Komová, PhD.

Profesijný životopis

prof. Ing. Josef Blažek, CSc.

Profesijný životopis

doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.

Profesijný životopis

Ing. Peter Kandráč, PhD. plk. gšt. v. v.

Profesijný životopis

doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.

Profesijný životopis

doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

Profesijný životopis

doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

Profesijný životopis