Študenti

Štúdium v zahraničí

Študenti denného štúdia majú možnosť študovať v príslušnom akademickom roku na zahraničnej univerzite v rámci programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu – SAAIC, alebo programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej informačnej agentúry – SAIA.

Štúdium v zahraničí:

Erasmus+ dodatočná výzva pre mobility študentov za účelom štúdia do krajín EÚ na LS 2019/2020

Podávanie prihlášok na Erasmus+ – študijný pobyt s prílohami je možné do 10. októbra 2019. Prihlášky podávajte na Referáte pre vedu a výskum, dekanát, II. poschodie.

Prílohy:

Ďalšie dokumenty:

Prehľadná mapa zazmluvnených miest pre rok 2017/2018: