Faculty

Faculty Partners

General partners

Slovak Training Academy

Main partners

Letové prevádzkové služby SR

Heli Company, s.r.o.

ALES

JetAge

Ready 4 Aero

Letecká škola AeroJOB

International Partner Organizations

Alicanto

International Astronautical Federation

Eurocontrol

ACARE

PEGASUS

Partners

České aerolinie, a.s.

Moskovská štátna technická univerzita

Letiště Praha, a. s.

Raytheon Company

Dopravný úrad SR

Letisko Poprad – Tatry, a.s.

Letisko Sliač, a.s.

Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s.

Letisko Košice, a.s.

Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika,
Liptovský Mikuláš

SYTELI, s.r.o.

TOMARK, s.r.o.

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR
Zvolen

SOSA
Slovak Organisation for Space Activities

Ministerstvo vnitra Českej republiky

PWC Avis, s.r.o

Albatros aviation services

Múzeum letectva Košice

Slovenský národný aeroklub

Slovenská letecká agentúra

Techniserv, s.r.o.

Stredná odborná škola technická
Michalovce

Slovenský letecký zväz

Slovenská letecká federácia

F AIR, spol. s r.o.

2J s.r.o.

Austrian Airlines
Technik Bratislava

WILLING a.s.

Air Transport Europe, s.r.o.

Letecké opravovne Trenčín, a.s.

České vysoké učení technické v Praze

FPEDAS
Žilinská univerzita v Žiline

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola obchodní v Praze

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Polish Air Force Academy

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chełmie

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lithuania

Univerzita Pardubice

Taganrog State University
of Radioengineering

Stredna priemyselná škola dopravná
Košice

Stredná priemyselná škola
Komenského 2 Košice

Magnet Press Slovakia

Technická univerzita v Liberci

Úřad pro civilní letectví

Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Česká letecká servisní a.s.

Řízení letového provozu ČR, s.p.

Honeywell

European Air Services

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie

Český aeroholding

SAAB

Univerzita obrany, Brno

Slovenské technické múzeum košice

Združenie bezpečnostného a obranného 
priemyslu Slovenskej republiky

Vysoká škola mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o.p.s.

LYNX Information Systems
& Security Solutions

MULTIPRINT s.r.o.

MSM Group

FUTURE FLY s.r.o.

OZ Aeroklub FutureFly Bidovce

Wizz Air Holdings Plc.

Zoologická záhrada Košice

Smartwings, a.s.

Kharkov machine-building plant

Kharkiv Aviation Institute

Edis vvd

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Spacemanic, s.r.o.

Philiart-logo

Philiart

AEROTEAM, spol. s r.o.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Pinnacle Solutions Inc.

International Defense &
Aerospace Group, LLC

Slovenská liga aviatikov o.z.

R-SYS s.r.o.

Letecká amatérska asociácia SR

Znalecký ústav bezpečnosti
a ochrany zdraví, z. ú.


International Organizations

Alicanto
International Civil Aviation Organization (ICAO)
European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities (ENCASIA)
European Civil Aviation Conference (ECAC)
European Aviation Safety Agency (EASA)
Eurocontrol
Portál Európskej Únie (EU)