Uchádzači

Doktorandské štúdium (3. stupeň VŠ štúdia)

Display portlet menu

Doktorandské štúdium (3. stupeň VŠ štúdia)

Doktorandské študijné programy:

Názov študijného programu

Jazyk štúdia

Forma štúdia

Doba štúdia

Riadenie leteckej dopravy slovenský denná 3 roky
anglický externá 4 roky
Letecké a kozmické systémy slovenský denná 3 roky
externá 4 roky
Aerospace Systems
(Letecké a kozmické systémy)
anglický denná 3 roky
externá 4 roky