Doktorandské štúdium

Riadenie leteckej dopravy

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Doprava, študijného programu Riadenie leteckej dopravy ovláda vedecké metódy výskumu a experimentálnej práce v oblasti leteckých dopravných systémov. Dokáže navrhovať modely leteckých dopravných systémov a leteckých dopravných procesov. Ovláda optimalizačné a simulačné metódy návrhu optimálnych leteckých dopravných systémov. Je schopný riadiť letecké dopravné systémy s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb. Pozná metódy a spôsoby minimalizácie prevádzkových nákladov na letecké dopravne systémy a vie posúdiť negatívne dopady takýchto systémov na životné prostredie. Dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov. Je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v doprave a dopĺňať aj aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Absolventi študijného programu Riadenie leteckej dopravy 3.stupeň sú schopní pracovať ako manažéri leteckých podnikov, vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia v odbore Doprava.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data