Prví absolventi Kurzu základného výcviku riadiacich letovej prevádzky

Display portlet menu

Prví absolventi Kurzu základného výcviku riadiacich letovej prevádzky

Dňa 14.12.2020, po prvýkrát v histórii, opustili brány Leteckej fakulty TUKE prví absolventi Kurzu základného výcviku riadiacich letovej prevádzky, certifikovaného Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve SR. Aj napriek neľahkej COVID situácii sa skúseným lektorom podarilo úspešne vyškoliť spolu 14 nových budúcich vojenských riadiacich letovej prevádzky.

Absolventi kurzu za 4 mesiace intenzívneho výcviku zvládli teóriu v rozsahu stanovenom nariadením EK 2015/340, nácvik praktických zručností na simulátoroch riadenia letovej prevádzky, prípravu na získanie preukazu rádiotelefonistu a prípravu a preskúšanie z ICAO angličtiny. Absolventi ukázali, že dokážu vytrvalo a svedomite pracovať na svojej kariére a budúcnosti, keďže len priamej výuke v kurze museli venovať minimálne 8 hodín denne.

Ich cesta sa však ešte nekončí. V najbližšej dobe ich čaká základný praktický výcvik na simulátoroch riadenia v Simulačnom centre AOS v Liptovskom Mikuláši a kvalifikačný výcvik na stanovištiach riadiacich letovej prevádzky, pre ktoré boli určení.

Úspešným absolventom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších odborných výcvikoch a kurzoch, ako aj mnoho bezpečne odriadených letov. Letu zdar!

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Prví absolventi Kurzu základného výcviku riadiacich letovej prevádzky

Display portlet menu