Promócie inžinierov 2020

GRATULUJEME! Ďalší úspešní absolventi opustili brány Leteckej fakulty. Pri príležitosti pätnásteho výročia Leteckej fakulty dlhoročná tradícia jej predchodkýň ožila a naši absolventi si prebrali diplomy ako tisíce ich predchodcov, počas vyše šesťdesiat ročnej tradície košického leteckého vzdelávania. Samotnú ceremóniu spestrili piloti vzdušných síl OS SR z Leteckej základne Prešov – Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša – s preletom UH60 a dvoch Mi17. Generálny partner Leteckej fakulty – Slovak Training Academy – skrášlil tento významný deň svojimi jedinečnými vrtuľníkmi UH60 a MD500. K atmosfére tak jedinečného dňa prispeli aj významní hostia z civilnej, štátnej aj vojenskej oblasti.

Bol to pre nás a veríme, že aj pre našich absolventov aj hostí, nezabudnuteľný zážitok a ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a spoločne sa podieľali na tomto výnimočnom dni 👏🙏☺

Motto

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.

Milan Rastislav Štefánik