Športový deň Leteckej fakulty 2020

Display portlet menu

Športový deň Leteckej fakulty 2020

Pre pracovníkov v letectve platia náročné požiadavky v oblasti vedomostí a fyzických schopností. To platí aj pre pracovníkov Leteckej fakulty TU v Košiciach, ktorí sa zúčastnili športového dňa, počas ktorého si overili svoju fyzickú kondíciu. Jednotlivé družstvá súťažili v disciplínach zameraných na koordináciu, výdrž a kooperáciu. Nechýbala dobrá nálada, zdravá rivalita a ani súťaž vo varení gulášu. Víťazom sa stalo družstvo Katedry letovej prípravy, ktoré získalo putovný pohár dekana a víťazom súťaže vo varení gulášu sa stala Katedra leteckej technickej prípravy.

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Športový deň Leteckej fakulty 2020

Display portlet menu