Zástupcovia Leteckej fakulty TUKE navštívili Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR

Display portlet menu

Zástupcovia Leteckej fakulty TUKE navštívili Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR

Dňa 29. septembra 2021 uskutočnili pracovníci Katedry letovej prípravy, pod vedením vedúceho katedry doc. Ing. Róberta Rozenberga, PhD., pracovnú cestu na Veliteľstvo Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo Zvolene, Brigádu riadenia vzdušných operácií vo Zvolene a Taktické krídlo generálmajora Otta Smika Sliač. Základným cieľom cesty bolo prerokovanie možností rozvoja vzájomnej spolupráce pri príprave pilotov a riadiacich letovej prípravy, hlavne pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Na veliteľstve vzdušných síl delegáciu Leteckej fakulty privítal osobne veliteľ vzdušných síl, brigádny generál Róbert Tóth. Za prítomnosti náčelníka štábu vzdušných síl a náčelníka odboru plánovania použitia a rozvoja vzdušných síl si príslušníci Leteckej fakulty vypočuli prezentáciu o úlohách a spôsobilostiach vzdušných síl a vízii ich ďalšieho rozvoja. Na záver boli prerokované možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce pri príprave odborného personálu, a to hlavne pilotov a riadiacich letovej prevádzky, ale aj spolupráce v ďalších oblastiach.

Návšteva pokračovala na Brigáde riadenia vzdušných operácií Zvolen, kde v úvode náčelník štábu brigády predstavil organizáciu a hlavné úlohy brigády. Potom boli predstavené úlohy a spôsob prípravy odborného personálu, ktorého úlohou je riadenie letovej prevádzky pri plnení špecifických úloh vzdušných síl.   

V Taktickom krídle generálmajora Otta Smika Sliač príslušníkov Leteckej fakulty privítal veliteľ krídla, ktorý v úvode návštevy predstavil históriu, ale aj súčasnosť letiska Sliač a jednotiek, ktoré na ňom pôsobili, či pôsobia v súčasnosti. V krátkosti bola predstavená aj vízia rozvoja samotného letiska a taktického letectva. Po úvodnej prezentácii členovia delegácie navštívili nielen priestory leteckého trenažérového centra, ale aj priestory taktických letiek a letky opráv a predpísaných prác.

Formálne, ale aj neformálne rozhovory na všetkých navštívených súčastiach vzdušných síl sa niesli vo vzájomnej zhode potreby rozvoja ďalšej spolupráce medzi Vzdušnými silami Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach pri príprave pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Počas rozhovorov bolo otvorene hovorené nielen o problémoch jednej, či druhej strany pri príprave a výcviku pilotov a riadiacich letovej prevádzky, ale bola prejavená vzájomná vôľa hľadať spoločné riešenia súčasného stavu a ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov a spolupráce, a to nielen v tej oblasti.

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Zástupcovia Leteckej fakulty TUKE navštívili Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR

Display portlet menu