Konferencia STM 2022

Účastníci konferencie STM 2022 včera zavítali do priestorov Leteckej fakulty. Hlavným cieľom konferencie pri príležitosti 20. výročia založenia STM-Múzea letectva je pripomenúť prostredníctvom osobnosti Ing. Jana Vlčka, hlavného konštruktéra lietadla L-39 Albatros, zlatý vek  československého leteckého priemyslu v prepojení na možnosti a využitie výsledkov v činnosti vojenského leteckého školstva (Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach), výskumných ústavov, podnikov leteckého priemyslu v Československej a Slovenskej republike.

Motto

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.

Milan Rastislav Štefánik