Z prednášky na reálne pracovisko

Display portlet menu

Z prednášky na reálne pracovisko

Naša študentka Júlia Lojanová sa po prednáške generálneho riaditeľa Letových prevádzkových šlužieb rozhodla pozrieť sa, ako vyzerá deň riadiaceho letovej prevádzky. kpt. Ing. Peter Varga našu študentku previedol pracoviskom OAT a Strediskom riadenia špeciálnej letovej prevádzky, ktorého úlohou je koordinácia civilnej a vojenskej prevádzky.

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Z prednášky na reálne pracovisko

Display portlet menu