Z prednášky na reálne pracovisko

Display portlet menu

Z prednášky na reálne pracovisko

Naša študentka Júlia Lojanová sa po prednáške generálneho riaditeľa Letových prevádzkových šlužieb rozhodla pozrieť sa, ako vyzerá deň riadiaceho letovej prevádzky. kpt. Ing. Peter Varga našu študentku previedol pracoviskom OAT a Strediskom riadenia špeciálnej letovej prevádzky, ktorého úlohou je koordinácia civilnej a vojenskej prevádzky.

Motto

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.

Milan Rastislav Štefánik

Z prednášky na reálne pracovisko

Display portlet menu