Pripravujeme nové piliere spolupráce

Display portlet menu

Pripravujeme nové piliere spolupráce

Dvojdňové odborné rokovania medzi zástupcami Letových prevádzkových služieb š.p. na čele s generálnym riaditeľom Martinom Kabátom a dekanom Leteckej fakulty Petrom Korbom s jeho tímom priniesli významné oblasti spolupráce, ktoré prinesú nové možnosti pre našich študentov a prispejú k rozvoju zavádzania nových technológií potrebných pre letectvo 21. storočia.

Už čoskoro prinesieme viac informácií.

Motto

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.

Milan Rastislav Štefánik

Pripravujeme nové piliere spolupráce

Display portlet menu