Vyhodnotenie výsledkov súťaže ŠVOČ

Display portlet menu

Vyhodnotenie výsledkov súťaže ŠVOČ

Dňa 5. mája 2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), ktorej cieľom bolo vyhľadávanie a podpora tých študentov, ktorí majú záujem zaoberať sa problematikou letectva a leteckej techniky v širšej miere, nad rámec základného obsahu štúdia na Leteckej fakulte.

Výsledky súťaže v sekcii Letecká prevádzka:
1 miesto – Emil Holko s prácou „Reakčný čas pilotov vo výcviku jednomiestnych lietadiel“
2 miesto – Tomáš Saloň s prácou „Požiadavky na udeľovanie certifikácie osobitných letísk“

Víťazi v sekcii Letecká a kozmická technika:
Bc. Ĺuboš Teyerl a Bc. Jaroslav Kessler s prácou „TK-SAVE, Systém šetrenia pitnej vody“

Gratulujeme víťazom a prajeme im v ďalšom období hlavne pevne zdravie a veľa osobných a profesionálnych úspechov!

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Vyhodnotenie výsledkov súťaže ŠVOČ

Display portlet menu