Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach slávi 50 rokov svojho založenia

Display portlet menu

Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach slávi 50 rokov svojho založenia

50 rokov - polstoročie. Môžeme povedať, že život Katedry letovej prípravy sa v mnohom podobá na život človeka. Aj tu v živote katedry sa oslavujú úspechy v dosiahnutých cieľoch v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu, triumfy v súťažiach, a napokon aj tieto narodeniny. Práve v tomto krásnom letnom období si pripomíname jubileum Katedry letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. A nie sú to narodeniny hocijaké. Sú veľmi výnimočné! Presne dňa 22.6.2023 si Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty v Košiciach pripomenula 50 rokov od svojho vzniku. Na Technickej univerzite v Košiciach je málo katedier, ktoré prešli počas svojej existencie takým dynamickým a všestranným rozvojom ako práve Katedra letovej prípravy. Z mnohých našich  študentov sa stali vynikajúci odborníci predovšetkým v profesiách pilot a riadiaci letovej prevádzky. Iní sa zase rozhodli ostať na Leteckej fakulte ako pedagógovia a odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti študentom, a popritom rozvíjať vedu a výskum v oblasti letectva. Víziou Katedry letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v  Košiciach do budúcich rokov je v súlade s akreditovaným študijným programom Pilot poskytovať vysoko kvalitné vzdelanie leteckého personálu, najmä so zameraním na Pilotovanie lietadiel a Riadenie letovej prevádzky, skvalitňovať spoluprácu s partnerskými vzdelávacími inštitúciami, súkromnými  leteckými školami, komerčnou sférou a v neposlednom rade aj so širokou verejnosťou. Na spoločnom slávnostnom stretnutí prišli Katedre letovej prípravy popriať všetko najlepšie  významní hostia z oblasti štátnych orgánov SR, vysokoškolského vzdelávania, komerčnej oblasti a tiež ostatní pozvaní priatelia leteckého vzdelávania. Katedre prajeme veľa úspechov a minimálne ďalších 50 rokov úspešného leteckého vzdelávania. 

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach slávi 50 rokov svojho založenia

Display portlet menu