Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia

Display portlet menu

Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia

Už aj naši končiaci bakalári majú za sebou štátne skúšky - gratulujeme!

Aj ty o tri roky môžeš takto úspešne absolvovať štúdium na našej fakulte. Prihlášky prijímame do 6. augusta.

Motto

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.

Milan Rastislav Štefánik

Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia

Display portlet menu