Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia

Display portlet menu

Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia

Už aj naši končiaci bakalári majú za sebou štátne skúšky - gratulujeme!

Aj ty o tri roky môžeš takto úspešne absolvovať štúdium na našej fakulte. Prihlášky prijímame do 6. augusta.

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia

Display portlet menu