Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia

Display portlet menu

Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia

Tento týždeň sme zahájili štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia. Aj napriek pandemickým opatreniam prebehli úspešné obhajoby diplomových prác študentov študijných programov Letecké a kozmické inžinierstvo a Manažérstvo leteckej dopravy. Gratulujeme!

Aj ty o päť rokov môžeš úspešne absolvovať štúdium na našej fakulte. Prihlášky prijímame do 4. júna.

Motto

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.

Milan Rastislav Štefánik

Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia

Display portlet menu