Medzinárodná konferencia Nové trendy v rozvoji letectva – New Trends in Aviation Development (NTAD)

Display portlet menu

Medzinárodná konferencia Nové trendy v rozvoji letectva – New Trends in Aviation Development (NTAD)

V poradí už XVIII. ročník Medzinárodnej konferencie Nové trendy v rozvoji letectva – New Trends in Aviation Development (NTAD), ktorá sa konala v dňoch 23. - 24.11.2023 v Starom Smokovci otvoril svojim slávnostným príhovorom prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., rektor Technickej univerzity v Košiciach. Konferencia privítala vrcholových zástupcov a profesionálov z leteckého a vesmírneho priemyslu, študentov doktorandského štúdia zo šiestich európskych krajín, ktorí odprezentovali 52 prednášok a vytvorili diskusnú platformu na témy, ako sú manažment riadenia letovej prevádzky, nízkoemisné technológie a alternatívne palivá, metódy výcviku pilotov, bezposádkové letúne či malé satelity.

Za podporu ďakujeme partnerom podujatia a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohtoročnej konferencie NTAD 2023.

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Medzinárodná konferencia Nové trendy v rozvoji letectva – New Trends in Aviation Development (NTAD)

Display portlet menu