Výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky

Display portlet menu

Výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky

20.10.2023, v  medzinárodný deň riadiacich letovej prevádzky sme na Leteckej fakulte TUKE úspešne ukončili „Základný výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky“ s  nasledujúcim výsledkom: 

  • 5 mesiacov 

  • 9 predmetov 

  • 10 lektorov 

  • 350 hodín teórie 

  • 100 hodín leteckej angličtiny 

  • 250 hodín simulátorového výcviku 

  • Preskúšanie z  jazykovej spôsobilosti podľa štandardov ICAO 

  • Preskúšanie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu 

  • 9 úspešných absolventov 

Základný teoretický výcvik, ktorý je certifikovaný Úradom vojenského letectva MO SR. Účastníci kurzu si osvojili teoretické vedomosti a praktické zručnosti v súlade s MP–ÚVL–RLP–17/2008, P–ÚVL–RLP–2/2016, Nariadením komisie (EÚ) 2015/340 a Rozhodnutiami riaditeľa EASA č. ED Decision 2015/010/R č. ED Decision 2015/015/R, ktorými boli vydané prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenským materiálom AMC a GM. Po ukončení základného výcviku, boli úspešným absolventom udelené osvedčenia o absolvovaní Kurzu základného výcviku. 

Základnému teoretickému výcviku predchádzal „Kurz rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby“, a „Kurz jazykovej spôsobilosti z odbornej angličtiny podľa ICAO“. 

Veríme, že v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Simulačným centrom AOS Liptovský Mikuláš, Úradom vojenského letectva MO SR, Veliteľstvom vzdušných síl OS SR a jeho podriadenými útvarmi sa Leteckej fakulte podarilo úspešne vyškoliť leteckých odborníkov, ktorí budú plnohodnotne zastávať funkcie vojenských riadiacich letovej prevádzky. 

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky

Display portlet menu