Fakulta

Vedecká rada

Vedecká rada LF TUKE na obdobie 2021-2025
 

Interní členovia

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP
Predseda vedeckej rady

prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP
Podpredseda vedeckej rady

prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD.

doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing.Paed.IGIP

prof. Ing. Milan Džunda, CSc.

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing.Paed.IGIP

doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.

doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.

doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.

doc. Ing. Karol Semrád, PhD.

doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, LL.M

doc. Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP.

Externí členovia

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
Silesian University of Technology

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Peter Klamo
Člen stálej komisie Rady vlády SR pre VTI

Pavol Hudák, MSc.
Dopravný úrad

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
Dopravná fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Tajomníčka Vedeckej rady

Ing. Lucia Kleinová

 

Uznesenia pre rok 2024:

Uznesenia pre rok 2023:

Uznesenia pre rok 2022:

Uznesenia pre rok 2021:

Uznesenia pre rok 2020:

Uznesenia pre rok 2019:

Uznesenia pre rok 2018:

Legislatíva: