Pre verejnosť

Správy

Vymenovanie profesora prezidentkou Maďarskej republiky

Aktuality

Výsledky dlhodobej vedecko-výskumnej a  pedagogickej spolupráce, ktorá začala v  roku 2006 pri organizácií každoročnej konferencie World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI) pod záštitou Technickej Univerzity v Košiciach a Obuda University, priniesli kariérny úspech prof. Ing. Ladislavovi Főzőovi, PhD, prodekanovi pre vedu a  výskum, Leteckej fakulty Technickej university v  Košiciach. (zobraziť viac)

<<  <  ...  5  6  7  8  9  ...  >  >>