Pre verejnosť

Oznámenie o zvolení člena do študentskej časti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

Display portlet menu
Späť na oznamy

Oznámenie o zvolení člena do študentskej časti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

AS LF TUKE

Dňa 25. augusta 2022 bol v súlade s § 8 ods. 1 a 5 Zásad volieb do Akademického senátu Technickej  univerzity v Košiciach v doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach na volebné obdobie 2018-2022 študentskou časťou Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej  univerzity v Košiciach zvolený člen Bc. Matej Ščerba.