For the Public

Odloženie termínu zasadnutia Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Odloženie termínu zasadnutia Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE

News

Z dôvodu COVID 19 sa zasadnutie Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE plánované na 12.11.2020 presúva na neurčito.